התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יואל - פרק ב -

פסוק כ

שיתוף
ואת-הצפוני ארחיק מעליכם, והדחתיו אל-ארץ צייה ושממה--את-פניו אל-הים הקדמוני, וסופו אל-הים האחרון; ועלה בואשו, ותעל צחנתו--כי הגדיל, לעשות. 

פסוק מלא חן