התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יואל - פרק א -

פסוק כ

שיתוף
גם-בהמות שדה, תערוג אליך:  כי יבשו, אפיקי מים, ואש, אכלה נאות המדבר.