התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יואל - פרק א -

פסוק ד

שיתוף
יתר הגזם אכל הארבה, ויתר הארבה אכל הילק; ויתר הילק, אכל החסיל.