התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק ב -

פסוק כב

שיתוף
והפכתי, כיסא ממלכות, והשמדתי, חוזק ממלכות הגויים; והפכתי מרכבה, ורוכביה, וירדו סוסים ורוכביהם, איש בחרב אחיו. 

פסוק ליום כיפור