התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק ב -

פסוק כא

שיתוף
אמור, אל-זרובבל פחת-יהודה לאמור:  אני מרעיש, את-השמיים ואת-הארץ.