התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק ב -

פסוק כ

שיתוף
ויהי דבר-יהוה שנית אל-חגיי, בעשרים וארבעה לחודש לאמור.