התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק ב -

פסוק טו

שיתוף
ועתה שימו-נא לבבכם, מן-היום הזה ומעלה; מטרם שום-אבן אל-אבן, בהיכל יהוה.