התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק ב -

פסוק יד

שיתוף
ויען חגיי ויאמר, כן העם-הזה וכן-הגוי הזה לפניי נאום-יהוה, וכן, כל-מעשה ידיהם; ואשר יקריבו שם, טמא הוא.