התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק ב -

פסוק יג

שיתוף
ויאמר חגיי, אם-ייגע טמא-נפש בכל-אלה היטמא; ויענו הכוהנים ויאמרו, יטמא.