התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק ב -

פסוק יב

שיתוף
הן יישא-איש בשר-קודש בכנף בגדו, ונגע בכנפו אל-הלחם ואל-הנזיד ואל-היין ואל-שמן ואל-כל-מאכל--היקדש; ויענו הכוהנים ויאמרו, לא.