התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק ב -

פסוק יא

שיתוף
כה אמר, יהוה צבאות:  שאל-נא את-הכוהנים תורה, לאמור.