התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק ב -

פסוק ט

שיתוף
גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון, מן-הראשון--אמר, יהוה צבאות; ובמקום הזה אתן שלום, נאום יהוה צבאות. 

הפסוק מסמל עבורי שתמיד יכול להיות טוב יותר בעתיד ואף מתחיל באות הראשונה של שמי ומסתיים באות האחרונה של שמי. על כן זהו הפסוק שלי.