התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק ב -

פסוק ז

שיתוף
והרעשתי, את-כל-הגויים, ובאו, חמדת כל-הגויים; ומילאתי את-הבית הזה, כבוד--אמר, יהוה צבאות.