התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק ב -

פסוק ד

שיתוף
ועתה חזק זרובבל נאום-יהוה וחזק יהושוע בן-יהוצדק הכוהן הגדול וחזק כל-עם הארץ, נאום-יהוה--ועשו:  כי-אני איתכם, נאום יהוה צבאות.