התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק ב -

פסוק ג

שיתוף
מי בכם, הנשאר, אשר ראה את-הבית הזה, בכבודו הראשון; ומה אתם רואים אותו, עתה--הלוא כמוהו כאין, בעיניכם.