התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק ב -

פסוק ב

שיתוף
אמור-נא, אל-זרובבל בן-שלתיאל פחת יהודה, ואל-יהושוע בן-יהוצדק, הכוהן הגדול--ואל-שארית העם, לאמור.