התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק ב -

פסוק א

שיתוף
בשביעי, בעשרים ואחד לחודש--היה, דבר-יהוה, ביד-חגיי הנביא, לאמור.