התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק ב -

פסוק טז

שיתוף
מהיותם בא אל-ערימת עשרים, והייתה עשרה; בא אל-היקב, לחשוף חמישים פורה, והייתה, עשרים.