התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק א -

פסוק יב

שיתוף
וישמע זרובבל בן-שלתיאל ויהושוע בן-יהוצדק הכוהן הגדול וכול שארית העם, בקול יהוה אלוהיהם, ועל-דברי חגיי הנביא, כאשר שלחו יהוה אלוהיהם; וייראו העם, מפני יהוה. 

זרובבל