התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק א -

פסוק יא

שיתוף
ואקרא חורב על-הארץ ועל-ההרים, ועל-הדגן ועל-התירוש ועל-היצהר, ועל אשר תוציא, האדמה; ועל-האדם, ועל-הבהמה, ועל, כל-יגיע כפיים.