התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק א -

פסוק ט

שיתוף
פנה אל-הרבה והנה למעט, והבאתם הבית ונפחתי בו:  יען מה, נאום יהוה צבאות--יען ביתי אשר-הוא חרב, ואתם רצים איש לביתו. 

פנה אל הרבה וקנה מעט