התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק א -

פסוק ז

שיתוף
כה אמר, יהוה צבאות:  שימו לבבכם, על-דרכיכם.