התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק א -

פסוק ה

שיתוף
ועתה, כה אמר יהוה צבאות:  שימו לבבכם, על-דרכיכם.