התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
כה אמר יהוה צבאות, לאמור:  העם הזה אמרו, לא עת-בוא עת-בית יהוה להיבנות. 

יהוה צבאות