התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק י -

פסוק יח

שיתוף
בעצלתיים, יימך המקרה; ובשפלות ידיים, ידלוף הבית. 

:-0