התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק י -

פסוק יז

שיתוף
אשרך ארץ, שמלכך בן-חורים; ושרייך בעת יאכלו, בגבורה ולא בשתי.