התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק י -

פסוק י

שיתוף
אם-קהה הברזל, והוא לא-פנים קילקל, וחיילים, יגבר; ויתרון הכשר, חכמה.