התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק י -

פסוק א

שיתוף
זבובי מוות, יבאיש יביע שמן רוקח; יקר מחכמה מכבוד, סכלות מעט.