התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ט -

פסוק א

שיתוף
כי את-כל-זה נתתי אל-ליבי, ולבור את-כל-זה, אשר הצדיקים והחכמים ועבדיהם, ביד האלוהים; גם-אהבה גם-שנאה, אין יודע האדם--הכול, לפניהם. 

דיוק מוחלט על היחסים בין האדם לעצמו, סביבתו ואלוהיו.