התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ח -

פסוק י

שיתוף
ובכן ראיתי רשעים קבורים ובאו, וממקום קדוש יהלכו, וישתכחו בעיר, אשר כן-עשו; גם-זה, הבל.