התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ד -

פסוק טז

שיתוף
אין-קץ לכל-העם, לכול אשר-היה לפניהם--גם האחרונים, לא ישמחו-בו:  כי-גם-זה הבל, ורעיון רוח.