התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ד -

פסוק ו

שיתוף
טוב, מלוא כף נחת--ממלוא חופניים עמל, ורעות רוח.