התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ג -

פסוק ח

שיתוף
        עת לאהוב         ועת לשנוא,          עת מלחמה        ועת שלום. 

הפסוק מלמד אותנו על התאמת הפעולה למצב. החוכמה היא לא לדעת מה להיות אלא מתי להיות