התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק א -

פסוק טו

שיתוף
מעוות, לא-יוכל לתקון; וחסרון, לא-יוכל להימנות. 

ועדיין הכל כתוב אך הרשות נתונה!