התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק טו -

פסוק לג

שיתוף
ויאמר שמואל--כאשר שיכלה נשים חרבך, כן-תשכל מנשים אימך; וישסף שמואל את-אגג לפני יהוה, בגלגל. 

במילים אלו ענה נשיא המדינה לבקשת החנינה של אייכמן.