התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק טו -

פסוק ט

שיתוף
ויחמול שאול והעם על-אגג, ועל-מיטב הצאן והבקר והמשנים ועל-הכרים ועל-כל-הטוב, ולא אבו, החרימם; וכל-המלאכה נמבזה ונמס, אותה החרימו. 

חטא שאול השני: הוא חומל על הצאן של עמלק,ונותן לעם לבוז אותו ולא להחרים כפי הציווי. בנוסף, הוא גם לא משמיד את העם עד תומו וגורם לאגג המלך לקיים את עמלק עד היום הזה.ולכן לא ציוו עליו לבנות את ב י ה מ ק עוד בימיו.