התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק יד -

פסוק כז

שיתוף
ויונתן לא-שמע, בהשביע אביו את-העם, וישלח את-קצה המטה אשר בידו, ויטבול אותה ביערת הדבש; וישב ידו אל-פיו, ותאורנה עיניו. 

God bless you and keep you from all evil for ever!