התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק יד -

פסוק כה

שיתוף
וכל-הארץ, באו ביער; ויהי דבש, על-פני השדה. 

מי ליערה - לאמור: לי עצמי, נשמר פסוק כה יפה. אודות יערת הדבש.