התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק יד -

פסוק יב

שיתוף
ויענו אנשי המצבה את-יונתן ואת-נושא כליו, ויאמרו עלו אלינו, ונודיעה אתכם, דבר;   ויאמר יונתן אל-נושא כליו, עלה אחריי--כי-נתנם יהוה, ביד ישראל. 

נצחון הרוח...