התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק יג -

פסוק יט

שיתוף
וחרש לא יימצא, בכול ארץ ישראל:  כי-אמרו פלשתים--פן יעשו העברים, חרב או חנית.