התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ט -

פסוק ו

שיתוף
ויאמר לו, הנה-נא איש-אלוהים בעיר הזאת, והאיש נכבד, כול אשר-ידבר בוא יבוא; עתה, נלכה שם--אוליי יגיד לנו, את-דרכנו אשר-הלכנו עליה. 

מישהו שינתב אותם בדרכם