התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ח -

פסוק ו

שיתוף
ויירע הדבר, בעיני שמואל, כאשר אמרו, תנה-לנו מלך לשופטנו; ויתפלל שמואל, אל-יהוה. 

הפסוק מדגיש את מורשת ישראל לדמוקרטיה אמיתית ולרצון הטבוע בעם לא לישלט על ידי מנהיג אבסולוטי בשר ודם, מלבד האל.