התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ו -

פסוק טו

שיתוף
והלויים הורידו את-ארון יהוה, ואת-הארגז אשר-איתו אשר-בו כלי-זהב, וישימו, אל-האבן הגדולה; ואנשי בית-שמש, העלו עולות ויזבחו זבחים ביום ההוא--ליהוה. 

לסבתא שושנה