התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ו -

פסוק ה

שיתוף
ועשיתם צלמי טחוריכם וצלמי עכבריכם, המשחיתים את-הארץ, ונתתם לאלוהי ישראל, כבוד; אוליי, יקל את-ידו מעליכם, ומעל אלוהיכם, ומעל ארצכם.