התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ד -

פסוק ד

שיתוף
וישלח העם, שילה, וישאו משם את ארון ברית-יהוה צבאות, יושב הכרובים; ושם שני בני-עלי, עם-ארון ברית האלוהים--חופני, ופינחס.