התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ג -

פסוק יח

שיתוף
ויגד-לו שמואל את-כל-הדברים, ולא כיחד ממנו; ויאמר--יהוה הוא, הטוב בעיניו יעשה.