התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ג -

פסוק יב

שיתוף
ביום ההוא אקים אל-עלי, את כל-אשר דיברתי אל-ביתו--החל, וכלה.