התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ג -

פסוק ט

שיתוף
ויאמר עלי לשמואל, לך שכב, והיה אם-יקרא אליך, ואמרת דבר יהוה כי שומע עבדך; וילך שמואל, וישכב במקומו.