התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ג -

פסוק א

שיתוף
והנער שמואל משרת את-יהוה, לפני עלי; ודבר-יהוה, היה יקר בימים ההם--אין חזון, נפרץ. 

שהתנך הוא עולם ומלואו ובו כל אדם יכול לפרשו כראות עיניו