התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ב -

פסוק לה

שיתוף
והקימותי לי כוהן נאמן, כאשר בלבבי ובנפשי יעשה; ובניתי לו בית נאמן, והתהלך לפני-משיחי כל-הימים.